Το Level 1 - Basic, είναι ο κύκλος των διήμερων σεμιναρίων με διάρκεια στο σύνολο 130 ώρες  (100 ώρες εργαστήρια και 20 θεωρητικά σεμινάρια +2 ΜasterClass των 5 ωρών) Παρέχει την απολύτως απαραίτητη θεωρητική βάση στην οποία θα στηριχθούν και θα αναπτυχθούν οι δεξιότητες, τα ταλέντα και οι τεχνικές γνώσεις των επομένων σεμιναρίων των επιπέδων CWC PRO LEVEL ,2,3.

Περιλαμβάνει την ύλη (θεωρία + εργαστήρια) και δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες που ήδη έχουν επαγγελματική εμπειρία και συνάφεια με το επάγγελμα να είναι προετοιμασμένοι να  δώσουν εξετάσεις για πιστοποίηση γνώσεων από την ACTA  (Τεχνοβλαστός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης) για τις ειδικότητες:

  • Certified Cook Chef Πιστοποιημένος Μάγειρας CCC
  • Certified Commis Chef, Πιστοποιημένος Βοηθός Μάγειρας CCCh

130 ώρες / 10 εβδομάδες / 2 ημέρες ανά εβδομάδα (ΔΕΥΤΕΡΑ & ΤΡΙΤΗ) /
7 διδακτικές ώρες ανά ημέρα (09:00 - 15:00)

✅ CWC PRO Ταχύρρυθμα Προγράμματα Σπουδών Μαγειρικής Τέχνης.
Περισσότερα...